چه روزهای بلیت سینما ارزان‌تر است؟
اخبار سینما و تئاتر

چه روزهای بلیت سینما ارزان‌تر است؟

شورای صنفی نمایش هشتم شهریور بود که از شناور شدن قیمت بلیت سینماها به مدت سه ماه خبر داد و حالا جزییات این طرح مشخص شده است.

بر اساس این طرح که از روز شنبه ۱۹ شهریور قابل اجرا خواهد بود، سینماها اختیار دارند تا سانس‌های ابتدایی روز یعنی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ را به صورت نیم بها نرخ مصوب و بر اساس درجه کیفی هر سینما به ترتیب ذیل قیمت گذاری کنند:

سینماهای مدرن: ۲۲,۵۰۰ تومان
سینماهای ممتاز: ۱۷,۵۰۰ تومان
سینماهای درجه یک: ۱۲,۵۰۰ تومان

همچنین برای سانس‌های دیگر از ساعت ۱۵ به بعد سینماداران این اختیار را خواهند داشت که بر اساس شرایط جغرافیای هر سینما، نوع مخاطبان و ساعات پیک به شیوه پیشنهادی ذیل قیمت گذاری کنند:

سینماهای مدرن: ۳۵,۰۰۰ تومان تا ۴۵,۰۰۰ تومان
سینماهای ممتاز: ۲۵,۰۰۰ تومان تا ۳۵,۰۰۰ تومان
سینماهای درجه یک: ۲۰,۰۰۰ تومان تا ۲۵,۰۰۰ تومان

این طرح به صورت موقت در ۳ ماه آینده قابل اجرا خواهد بود.

۵۵۵۵

منبع خبر

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Home
New Music
Top Month
Playlist
Singer