اخبار موسیقی

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

در صورتی که یکی از دوستداران هنرهای تجسمی هستید و قصد بازدید از نمایشگاه‌های هنری در پایان هفته را دارید، گزارش حاضر شرح ایسناست از برنامه فعالیت گالری‌ها و نگارخانه‌های شهر تهران در پایان هفته.

آثار نقاشی پیشکسوتان آبرنگ

نمایشگاه گروهی «آثار نقاشی پیشکسوتان آبرنگ» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه نقش جهان به نشانی تهران، نیاوران، از میدان یاسر یه سمت تجریش، کوچه همایون‌فر، کوچه سعدی، کوچه حافظ، خیابان آیت‌الله محمودی، پلاک ۹ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روز به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۷۳۵۲۷۰

 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

بار + –

نمایشگاه انفرادی «بار + -» که به نمایش آثار ستاره ادیبی اختصاص دارد، در گالری گلستان به نشانی تهران، خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۵۴۱۵۸۹

 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

سه دیگر

نمایشگاه انفرادی «سه دیگر» که به نمایش آثار کیخسرو غار اختصاص دارد، در گالری سو به نشانی تهران، خیابان ویلا، خیابان سمیه، خیابان پورموسی، شماره ۳۰ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۰۹۸۰۸

 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

دونده

«دونده» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار محمد رامشه اختصاص دارد و در گالری سو به نشانی تهران، خیابان ویلا، خیابان سمیه، خیابان پورموسی، شماره ۳۰ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۰۹۸۰۸

 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

سکوت و تماشا مادر اندیشه‌هایند …

نمایشگاه انفرادی نقاشی «سکوت و تماشا مادر اندیشه‌هایند…» که به نمایش آثار مریم بهمن اختصاص دارد، در گالری شیرین به نشانی تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه‌ی سیزدهم، پلاک ۵ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۱۸ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۴۳۹۶۹

 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

کالبد

«کالبد» نام نمایشگاه انفرادی نقاشی است که به نمایش آثار وحیده قنبری اختصاص دارد و در گالری ژاله به نشانی تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان مفتح، بن بست پروانه، پلاک ۴ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۴ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۹۱۱۰۸

 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

دفتر مشق

نمایشگاه گروهی «دفتر مشق» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری والی به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۷۲ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۰۴۷۶۹۸
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

به من بگد چی واقعیه

نمایشگاه انفرادی «به من بگد چی واقعیه» که به نمایش آثار پانیذ سهرابی اختصاص دارد، در گالری سو به نشانی تهران، خیابان ویلا، خیابان سمیه، خیابان پورموسی، شماره ۳۰ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۰۹۸۰۸
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

مهار نافرجام

«مهار نافرجام» نام نمایشگاه انفرادی نقاشی است که به نمایش آثار مهناز حسن‌پور اختصاص دارد و در گالری عصر به نشانی تهران، میرزای شیرازی شمالی، خیابان دلاویز، پلاک ۱۸ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۴ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۷۱۱۵۵۳
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

نمایش دونفره

نمایشگاه گروهی «نمایش دونفره» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری محسن به نشانی تهران، ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک ۴۲ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۳ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۲۵۵۳۵۴

صرف مکان حاضر

نمایشگاه گروهی «صرف مکان حاضر» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری شیدایی به نشانی تهران، میدان هفتم تیر، میدان بهار شیراز، روبروی موزه عکسخانه شهر، پلاک ۱۴۹، واحد۱ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۱۵۵۳۹
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

جستار-جستجو

«جستار-جستجو» نام نمایشگاه گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد و در گالری ایکس هما به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم، پلاک۵ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۲۸۴۸۹
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

نذر گذر

نمایشگاه انفرادی «نذر گذر» که به نمایش آثار لیلا صبوری اختصاص دارد، در گالری طراحان آزاد به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک ۵ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۰۰۸۶۷۶
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

در آستانه

نمایشگاه انفرادی عکس «در آستانه» که به نمایش آثار یاسمن سرابی‌ مقدم اختصاص دارد، در خانه هنرمندان ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر،خانه‌ی هنرمندان ایران درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۴ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۳۶۶۷۱
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

نَـ _ دیدن

نمایشگاه انفرادی نقاشی «نَـ _ دیدن» که به نمایش آثار بهروز قدمی اختصاص دارد، در گالری اِو به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند. خیابان خردمند شمالی . کوچه اعرابی ۳ . پلاک ۵ . طبقه همکف و اول درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ یکم مهر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۰۲۱-۸۸۸۲ ۵۳۲۲
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

مرز سرگردانی

«مرز سرگردانی» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار جواد پورصمد اختصاص دارد و در گالری دنا به نشانی تهران، خیابان سپهبد قرنی، بعد از چهار راه طالقانی، کوچه سوسن، پلاک ۴، زنگ ۲ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ یکم مهر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۹۳۱۷۴۴

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

گیل گمش

نمایشگاه انفرادی «گیل گمش» که به نمایش آثار ایلیا آل خمیس اختصاص دارد، در نگارخانه هوم به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره۲، طبقه اول درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۵۱۵۴۱۵
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

زن

«زن» نام نمایشگاه گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد و در گالری شکوه به نشانی تهران، فرمانیه.بلوار شهید اندرزگو.خیابان سلیمی شمالی.کوچه امیر نوری.پلاک ۱۹ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۶۷۰۷۲۶
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

لکه‌ای از عمر بر دیوار بود

نمایشگاه انفرادی نقاشی «لکه‌ای از عمر بر دیوار بود» که به نمایش آثار احمدرضا احمدی اختصاص دارد، در گالری اُ به نشانی تهران، خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه ی اول درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۲ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ کتاب هنرمندبازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۲۴۸۲۸

تالاب

نمایشگاه انفرادی «تالاب» که به نمایش آثار حسین حسنشاهی اختصاص دارد، در گالری اُ به نشانی تهران، خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه ی دوم درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۲ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۲۴۸۲۸

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

کتاب هنرمند

نمایشگاه گروهی «کتاب هنرمند» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه نگر به نشانی تهران، زیر پل کریمخان، بعد از تقاطع ایرانشهر، پلاک ۱۵۴، زنگ دوم، طبقه اول درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۲ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۱۵۰۶۱

 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

کلکسیونر معاصر

نمایشگاه گروهی «کلکسیونر معاصر» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری آرتیبیشن به نشانی تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، نرسیده به همت، گل نبی(غرب)، میدان احمدی روشن(کتابی)، خیابان ساسانی پور، خیابان دریا (قندی)، پلاک ۶ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۳ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۸ الی ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۹۲۲۵۳۸
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

هنرمندان معاصر پیشکسوت و هنرمندان جوان ایرانی

نمایشگاه گروهی «هنرمندان معاصر پیشکسوت و هنرمندان جوان ایرانی» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری ماه به نشانی تهران، خیابان آفریقا، بلوار گلستان، شماره ۲۶ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۸ مهر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۰۴۵۸۷۹

آثار نقاشی رضا رازوار

نمایشگاه انفرادی نقاشی «آثار نقاشی رضا رازوار» که به نمایش آثار این هنرمند اختصاص دارد، در نگارخانه آتشزاد به نشانی تهران، خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپـور ( توانیــر ) شمـالـی، بعـد از پـل همت، پـلاک ۲۳ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۸۴۴۰۷

 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

نقش و نگار

نمایشگاه گروهی «نقش و نگار» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری ژینوس به نشانی تهران، خیابان دکترحسین‌فاطمی، ابتدای خیابان‌ ولیعصر، پلاک‌۲۱، طبقه اول درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۹۷۵۵۷۴
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

شاهنامه

«شاهنامه» نام نمایشگاه گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد و در گالری آیریک به نشانی تهران، اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق، نبش وفا اذر، مجتمع ایریک سنتر جنوبی، طبقه۳، واحد۱۰۲ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۴۴۹۷۸۰۹۱
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

دگردیسی

نمایشگاه گروهی «دگردیسی» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه احسان به نشانی تهران، اقدسیه، آجودانیه، خیابان چهاردهم شرقی، شماره ۲۲ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۱۸ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۲۸۶۱۴۳
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

صلح

نمایشگاه گروهی «صلح» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه آفرینش به نشانی تهران پارس، انتهای خیابان جشنواره خیابان جعفر پناه درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۸ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۷۷۷۸۲۲۱
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

و پنجاه سالگی

نمایشگاه انفرادی «و پنجاه سالگی» که به نمایش آثار اونیش امین‌الهی اختصاص دارد، در گالری اچ به نشانی خیابان شریعتی، روبروی دولت، کوچه میرزا تاراج، پلاک ۱۰ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۸ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
 

راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته

انتهای پیام

منبع

Home
Music
Playlist
Podcast
Artist