اخبار سینما و تئاتر

نشست خبری «هفته مهر سینمای ایران»

نشست خبری «هفته مهر سینمای ایران»

نشست خبری «هفته مهر سینمای ایران» در ساختمان وزارت ارشاد برگزار شد. به گفته قادر آشنا، دبیر این جشنواره، هدف از برگزاری این رویداد
در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ مهرماه، تحقق استمرار شادابی و پویایی در محیط سینمای کشور و توجه به عدالت فرهنگی و هنری در دولت سیزدهم است.

     

منبع خبر

Home
Music
Playlist
Podcast
Artist