اخبار موسیقی

ببینید | سوال مجری شبکه آمریکایی از رئیس‌جمهور: موسیقی غربی گوش می‌دهید؟

ببینید | سوال مجری شبکه آمریکایی از رئیس‌جمهور: موسیقی غربی گوش می‌دهید؟


ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پاسخ به سوال عجیب مجری «سی‌بی‌اس» آمریکا گفت: موسیقی اگر باعث ارتقاء روحی و روانی انسان شود مورد تایید است.

منبع

Home
Music
Playlist
Podcast
Artist