اخبار سینما و تئاتر

عکس‌های کمتر دیده‌شده از امین تارخ که هرگز به لقبی مغرور نشد

عکس‌های کمتر دیده‌شده از امین تارخ که هرگز به لقبی مغرور نشد

هنوز زمان زیادی از درگذشت ناگهانی امین تارخ سپری نشده ولی بجز همکارانش، خیلی از افراد جامعه نیز که او را فقط به واسطه هنر بازیگری‌اش می‌شناختند از شنیدن این خبر در بهت و اندوه فرو می‌روند؛ اندوهی که حتی فضایی هم برای همدردی عمومی ندارد.

منبع خبر

Home
Music
Playlist
Podcast
Artist