اخبار موسیقی

پل مک‌کارتنی می‌گوید رکورد نهایی بیتلز امسال با کمک هوش مصنوعی منتشر شد

پل مک‌کارتنی می‌گوید رکورد نهایی بیتلز امسال با کمک هوش مصنوعی منتشر شد


مک کارتنی که قبلاً در مورد تمایل به پایان آهنگ صحبت کرده بود، می گوید که هوش مصنوعی چندین دهه پس از مرگ جان لنون به او فرصت جدیدی برای انجام این کار داده است.

منبع

Home
New Music
Playlist
Music Podcast
Back