Arthur Conan Doyle

ماجراهای شرلوك هلمز – آدمك ها

کابیت به هلمز و دکتر واتسون توضیح می‌دهد که اخیراً با زنی آمریکایی به نام «السی پاتریک» ازدواج کرده‌است. پیش از ازدواج، السی از همسرش قول گرفته بود که هیچ‌گاه درباره‌‌ی گذشته‌ی او چیزی نپرسد. او می‌گوید که در زندگی‌اش ارتباطات تلخی وجود داشته، هرچند هیچ‌کدام از آنها باعث سرافکندگی او نمی‌شود. ازدواج آنها بسیار خوب پیش می‌رفت، تا زمانی که پیام‌هایی برایشان فرستاده شد... .
Home
New Music
Playlist
Music Podcast
Back