میزنم قدم

متن ترانه مسعود صادقلو میزنم قدم
می زنم قدم
میزنه بی تو یواش
قلبی که کندی از جاش دل من تنگ میشه برات ببین تو هم تنگ میشه دلت
وقتی نیستی میگیره رگاش
شب بی تو یه فازسنگین
وسط نورای رنگی
میزنه بارون ولی وقتی نباشی بارون که قشنگ نیست
تو خیالت میزنم قدم
همه رو میزنم قلم
من دیوونه براتو دنیارو میزنم به هم
ببین آخه تنگه این دله
برمیگردی منم هستم
آدم نمیکنه عشقش و ولش
خونه دیگه خونه نیست دیوونه خونس
برگرد دلم دیوونس
تیشه به ریشه هام نزن
مگه نه اینکه تنها بودی و من دلم و دادم بهت
اونجا که همه باهات بد بودن من می فهمیدمت
من نمیذاشتم واسه تو کمبود
نذاشتم بیوفته خم به ابروت
خودم هزار بار له شدم ولی یه بار هم نذاشتم تو بیوفته خط روت

Similar

Home
New Music
Playlist
Music Podcast
Back