قسم (پیانو ورژن)

متن ترانه رضا صادقی قسم (پیانو ورژن)
شبا بهت فکر میکنم هنوز
هنوز عکسات توی خونمونه
هنوز مثل قبلنی واسه من
جات هنوزم روی سرمونه
کسی نمیتونه بدتو بگه پیش من
نیستی یه روزم میگذره
صد روزم میشه کم
نیومده و نمیاد مثل ما چفت هم
اسمت قسم راست منه
قلب تو واسه منه
خدا چشماتو ازم نگیره
چشم تو شانس منه
اسمت قسم راست منه
قلب تو واسه منه
خدا چشماتو ازم نگیره
چشم تو شانس منه
مثل پروانه دورت میسوزم
کافیه فقط لب تر کنی
زمین و آسمونو واست میدوزم
تو یه رویایی روی ابرایی
مال امروز و اینجا نیستی
مال فردایی، از فردایی
اسمت قسم راست منه
قلب تو واسه منه
خدا چشماتو ازم نگیره
چشم تو شانس منه
اسمت قسم راست منه
قلب تو واسه منه
خدا چشماتو ازم نگیره
چشم تو شانس منه

نمایش نظرها 4 Comments

 1. کامل تر

  گل سرخ خم شده بود
  خارها درکِ نیازِ به توجه شدنی
  سکته هایی زده بود
  واسه خاک ، بهر زمین تر شدنی
  سهم ما دیدن خار
  گل گذشتیم ز تو ، جای جوون تر شدنی
  این آب راهه نرفت
  حتی پای بید مجنون شدنی
  عمر باغ طی شده بود
  خارها ، همه در بهت ِ خزون تر شدنی
  برگ ، عافت شده بود
  خواستارِ خش خش ، صدای مدفون شدنی
  پای من سِر شده بود
  توی استخری پر از برگ های خون شدنی
  صاحب از ما ، گریخت
  ما در این باغ شدیم قاتلِ افسون شدنی
  (کاوه)
  تقدیم به شما
  فکر کنم کافی باشه عزیز

 2. گل سرخ خم شده بود
  خارها درکِ نیازِ به توجه شدنی
  سکته هایی زده بود
  واسه خاک ، بهر زمین تر شدنی
  سهم ما دیدن خار
  گل گذشتیم ز تو ، جای جوون تر شدنی
  این آب راهه نرفت
  حتی پای بید مجنون شدنی
  عمر باغ طی شده بود
  خار در عشقِ خزون تر شدنی
  برگ عافت شده بود
  عاشقِ صدای مدفون شدنی
  پای من سِر شده بود
  همدمِ برگِ پیِ خون شدنی
  صاحب باغ گریخت
  ما شدیم قاتلِ افسون شدنی
  (کاوه)
  تقدیم به شما
  فکر کنم کافی باشه عزیز

 3. گل سرخ خم شده بود
  خارها درکِ نیاز به توجه شدنی
  سکته هایی زده بود
  واسه خاک ، بهر زمین تر شدنی
  سهم ما دیدن خار
  گل گذشتیم ز تو ، جای جوون تر شدنی
  این آب راهه نرفت
  حتی پای بید مجنون شدنی
  عمر باغ طی شده بود
  خار در عشقِ خزون تر شدنی
  برگ آفت شده بود
  عاشقِ صدای مدفون شدنی
  پای من سِر شده بود
  همدم برگِ پیِ خون شدنی
  صاحب باغ گریخت
  ما شدیم قاتلِ افسونِ شدنی
  کاوه
  تقدیم

 4. گل سرخ خم شده بود
  خارها درکِ نیازِ به توجه شدنی
  سکته هایی زده بود
  واسه خاک ،بهرِ زمین تر شدنی
  سهمِ ما دیدنِ خار
  گل گذشتیم زِ تو جای جوون تر شدنی
  این آب راهه نرفت
  حتی پای بیدِ مجنون شدنی
  کاوه

Similar

Home
New Music
Playlist
Music Podcast
Back